Centrum Papieru
Telefon do nasTELEFON
12 411 94 96

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.CentrumPapieru.pl lub innych domenach administrowanych przez Centrum Papieru Dariusz Jucha (dalej "Centrum Papieru") odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

 

Zbieranie Danych Osobowych Użytkowników 

 

Do korzystania z niektórych funkcji serwisu konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych, które nie mają takiego charakteru.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia usług przez Centrum Papieru w ramach serwisu www.CentrumPapieru.pl.

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Dane klientów zarejestrowanych Centrum Papieru przechowuje w celach związanych z realizacją zamówień oraz w celu dopasowania swojej oferty do konkretnego użytkownika. Klienci zarejestrowani mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy klient może zarządać usunięcia jego danych z bazy danych Centrum Papieru.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie www.CentrumPapieru.pl.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Centrum Papieru będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

 

Przetwarzanie / wykorzystanie danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane są za zgodą wyrażaną przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu www.CentrumPapieru.pl połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia, lecz na podstawie innych przepisów, Centrum Papieru może udostępnić dane Użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Kontakt

 

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Centrum Papieru, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

Użytkownik serwisu www.CentrumPapieru.pl może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Centrum Papieru Dariusz Jucha, ul. Wolska 2c, 30-663 Kraków, tel: 12 411 94 96 fax: 12 411 94 96, e-mail: dane@centrumpapieru.pl

 

Cookies (ciasteczka)


Pliki "cookies" to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika. Znajdują się w nich informacje wymagane do poprawnego działania niektórych funkcji serwisu www.CentrumPapieru.pl. W plikach „cookies” nie są przechowywane żadne informacje identyfikujące użytkownika ani dane osobowe.

Serwis CentrumPapieru.pl używa plików "cookies" w celu:
• personalizacji serwisu pod konkretnego Użytkownika
• zbierania danych statystycznych dotyczących oglądalności serwisu
• utrzymywania sesji Użytkownika, ułatwiając nawigację w serwisie i ulepszając jego funkcjonalność
Użytkownik może nie zezwolić na przechowywanie plików "cookies" przez przeglądarkę. Wyłączenie obsługi tych plików nie pozwoli Użytkownikowi na pełne wykorzystanie funkcjonalności serwisu CentrumPapieru.pl, a w szczególności na poprawne złożenie zamówienia.
Odnośniki do innych stron


W serwisie www.CentrumPapieru.pl znajdują się linki do innych stron WWW, działających niezależnie od Centrum Papieru. Centrum Papieru nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane lub zbierane za ich pośrednictwem.