Centrum Papieru
Telefon do nasTELEFON
12 411 94 96

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Centrum Papieru Dariusz Jucha z siedzibą w Krakowie realizuje projekt pn. "Wdrożenie systemu klasy B2B integrujacego zarzadzanie procesami pomiedzy przedsiebiorstwem Centrum Papieru i jej partnerami" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Realizowany przez firmę projekt ma na celu automatyzację współpracy Beneficjenta z czterema Partnerami - trzema dostawcami (w tym jednym zagranicznym) oraz firmą kurierską. Dzięki wdrożeniu systemu B2B zautomatyzowane zostanie szereg procesów biznesowych podnosząc konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym:

Wdrożenie systemu kierunkowej komunikacji systemu firmy z systemami jej partnerów oraz firmą kurierską realizujacą dostawy przesyłek do naszych odbiorców.
Rozwiązanie polega na zautomatyzowaniu przesyłu danych i aktualizacji danych w systemie informatycznym wnioskodawcy na podstawie danych uzyskanych od partnerów biznesowych, w tym w szczególności danych o oferowanym asortymencie, cenach, warunkach zakupu i ilości dostępnego towaru. Na podstawie zebranych danych od kilku dostawców, system będzie dokonywał oceny i porówania oferty dostawców i na tej podstawie wybierał najkorzystniejszą i aktualizował dane o produkcie w systemie wnioskodawcy. Ponadto zautomatyzowany zostanie proces przygotowania i zlecania przesyłek kurierskich.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2013 - 30.09.2014.

Wartość projektu: 172.000 zł
Kwota dofinansowania: 120.400 zł

Nazwa beneficjenta i adres realizacji projektu:
Centrum Papieru Dariusz Jucha
ul. Wolska 2c, 30-663 Kraków

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Łukasza Grabuś: lukasz@centrumpapieru.pl


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO